• Toruń

  Toruń - panorama

 • Miejsce z klimatem

  Miejsce z klimatem

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest p. Mirosław Barszczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RETMAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Rabiańska 15, 87-100 Toruń, NIP 8791960662.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
 2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
 3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
 5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;
 6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

 

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

 1. Dane osobowe osób korzystających z usług hotelarskich:
  a) dane te zbieramy w celu:
  • zawarcia z Państwem umowy jej prawidłowej realizacji;
  • zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług
  b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
  • dane identyfikacyjne
  • dane kontaktowe
  • dane niezbędne do rozliczenia usługi
  c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić lub dalece utrudnić zawarcie i realizację umowy.
 2. Dane osobowe naszych kontrahentów:
  a) dane te zbieramy w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;
  b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
  • dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)
  • dane kontaktowe
  c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić lub dalece utrudnić zawarcie i realizację umowy.
 3. Dane osobowe odbiorców newslettera:
  a) dane te przetwarzamy w celu dostarczenia Państwu informacji handlowych;
  b) dane te obejmują:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej;
  c) podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na dostarczanie newslettera.

Wskazujemy również, że dla Państwa bezpieczeństwa, wyraźnie wskazane strefy obiektu objęte są działaniem monitoringu wizyjnego. Zapewniamy że zgromadzone w ten sposób dane osobowe (wizerunek osób) nie będą bezprawnie wykorzystane czy też bezpodstawnie rozpowszechniane. W praktyce, nagrania z monitoringu, będą mogły zostać przekazane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach właściwym ku temu organom prawa.

 

UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu.

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).

 

POLITYKA COOKIES

Nasze witryny wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.

Pozostanie na naszych stronach, dalsze ich nawigowanie bez zablokowania, dezaktywowania plików cookies będziemy interpretować jako wyraźne działanie potwierdzające.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:
- umożliwienia zalogowania
- utrzymania sesji (stanu zalogowania)
- dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)
- tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).

W naszych witrynach mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od nas i nie są przez nas w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi wysoce zalecamy się uważnie zapoznać.

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 566574460 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Hotel Retman

ul. Rabiańska 15
87-100 Toruń

tel. 56 657 44 60
tel. 697 540 543
recepcja@hotelretman.pl
www.hotel-retman.pl