• Toruń

  Toruń - panorama

 • Miejsce z klimatem

  Miejsce z klimatem

 

REGULAMIN HOTELU RETMAN

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00 następnego dnia.
  Śniadania wydawane są od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 10:00, w sobotę, niedzielę oraz święta od godz. 7:30 do 10:30.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Przy dłuższych pobytach uprzejmie prosimy o regulowanie rachunków w przeddzień wyjazdu oraz wcześniejsze zadeklarowanie formy płatności.

§ 2

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić: 
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa 
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu 
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę 
  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie 
  * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 3. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 
  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą 
  * budzenie o wyznaczonej godzinie 
  * przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu

§ 3

 1. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji, koszt zgubienia klucza – 50zł.

§ 4

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 3. Hotel nie posiada parkingu. Przed obiektem znajdują się koperty hotelowe w celu wypakowania, jak i zapakowania bagażu.
 4. Gość hotelowy odpowiada materialnie za zniszczenia dokonane przez zwierzęta wprowadzone do obiektu.

§ 5

 1. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Dodatkowo ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia hotelowego.
 2. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego. 
 3. Konieczność skorzystania z apteczki pierwszej pomocy, żelazka lub innych rzeczy nie będących wyposażeniem pokoju prosimy zgłaszać w recepcji.
 4. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

§ 6

 1. Hotel ma prawo wymeldować gościa w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia regulaminu hotelowego bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie zastosował się do regulaminu hotelowego wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, gości, lub pracowników hotelu.

§ 7

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz hotelu.

 

Telefony:

 • ”160” - recepcja
 • połączenie z innymi pokojami -100 + nr pokoju” np. z pok. nr 1 („101”); z pok. nr 2 ( „ 102”) z pok. nr 10 („110”) itd.
 • wyjście na miasto przez „0”, cena za jednostkę 0,50 gr. brutto.

Internet:

 • bezprzewodowy (WI-FI) w całym obiekcie

Życzymy Państwu miłego pobytu.
Dyrekcja Hotelu          

Hotel Retman

ul. Rabiańska 15
87-100 Toruń

tel. 56 657 44 60
tel. 697 540 543
recepcja@hotelretman.pl
www.hotel-retman.pl